Co všechno můžete vidět v Příbrami?

Pokud navštívíte středočeské město Příbram kvůli tandemovému seskoku, poznejte ho také trochu jinak, než jen z výšky čtyř tisíc metrů!

Při návštěvě města Příbram se určitě zastavte v místním informačním centru. Je otevřeno od devíti hodin ráno do pěti odpoledne a najdete zde tipy na výlety, mapku města i praktické informace. Po adrenalinovém zážitku ve vzduchu si můžete užít klidnou procházku po zemi.

Navštivte Ernestinum!

V Příbrami stojí za vidění zámeček Ernestinum. Původně se jednalo o dřevěnou tvrz, od poloviny 14. století byla ale stavba přestavěna na kamenný hrádek. Z té doby pochází i informace o vlastnictví Ernestina Arnoštem z Pardubic. Jeho nástupce arcibiskup Jan z Jenštejna nechal tvrz koncem 14. století obehnat zdí a hlubokým příkopem. Stavba utrpěla značné ztráty za husitských válek, dále pak v 16. století a i v době třicetileté války. Do dnes se dochoval jen gotický arkýř na východní straně.

Ernestinum bylo od roku 1849 sídlem montánního učiliště a později ještě sídlem Vysoké školy báňské, která tu existovala do roku 1949. V současnosti můžete uvnitř zámečku navštívit Galerii Františka Drtikola a Muzeum třetího odboje, které zde provozuje Konfederace politických vězňů ČR.

Projděte se po svatohorských schodech!

Svatá Hora je národní kulturní památkou. Jedná se o evropské mariánské poutní místo, které je zároveň nádherným barokním architektonickým místem. Nad městem se tyčí už více než tři sta let. Roku 1647 kapli získali Jezuité a začali ji přestavovat na poměrně honosný a bohatě zdobený chrám. Hlavní výstavba proběhla v letech 1658 – 1675. Postupně tak bylo postaveno jedno z nejslavnějších a nejznámějších českých poutních míst a také důležité centrum mariánského kultu v Evropě.

Dominantami Svaté hory jsou střední chrámová stavba baziliky Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské a hlavní oltář, který je postaven celý ze stříbra. Projít se můžete také po svatohorských schodech, které jsou dlouhé přes čtyři sta metrů a spojují chrám s městem.

Prožijte v Příbrami nevšední zážitek a poznejte toto město zblízka!